verbindt mens en omgeving
EN  FR
Risicomanagement: veel meer dan een verzekering tegen crisissen
In de huidige tijdgeest van economische crisis, verbijsterende natuurfenomenen en sociale onrust is de voorspelbaarheid van dingen zoek. In de New Normal zijn crisissen duurder en fundamenteler, gaat alles veel sneller en dwingt de markt transparantie af. Het is dan ook voor elk bedrijf en elke organisatie aangewezen om een bewuste en proactieve aanpak te hanteren ten aanzien van potentiële risico's.

Hoe kan u omgaan met risico's zodat deze in het mate van het mogelijke kunnen vermeden en bestreden worden? Hoe kan u door het managen van risico's meerwaarde creëren voor uw bedrijf of organisatie? En hoe kan u in dit proces de betrokkenheid van uw medewerkers verhogen?

Connect publiceert een nieuw kenniscahier over risicomanagement met daarin een overzicht van 10 kritische succesfactoren.