verbindt mens en omgeving
EN  FR
Communicatiebegeleiding Proximus: Glasvezel in Limburg
Communicatiebegeleiding Proximus: Glasvezel in Limburg
 • Project: uitrol van het glasvezeldossier in Limburg
 • Connect: communicatieplanning, strategisch advies en persaanpak
 • Jaar: 2014
A2-tunnel Maastricht
A2-tunnel Maastricht
 • Project: aanleg 2,3 km dubbellaagse tunnel door Maastricht en volledige bovengrondse groene stadsontwikkeling
 • Connect: strategisch communicatieadvies, publieksvoorlichting en draagvlakcommunicatie
 • Jaar: 2011 – 2016
Veiligheidscommunicatie Caterpillar
Veiligheidscommunicatie Caterpillar
 • Project: ontwikkeling veiligheidscultuur op de werkvloer
 • Connect: conceptontwikkeling en afgeleiden zoals affiches
 • Jaar: 2014
Interne communicatie Tessenderlo Chemie
Interne communicatie Tessenderlo Chemie
 • Project: ontwikkeling en realisatie van interne communicatie-aanpak
 • Connect: strategieontwikkeling en uitvoering in front-office
 • Jaar: 2008 - 2013
Stakeholdercommunicatie  Vilvoordse stadsvernieuwing
Stakeholdercommunicatie  Vilvoordse stadsvernieuwing
 • Project: heraanleg van de winkelstraat, bouw ondergrondse parkeergarage Grote Markt
 • Connect: communicatiestrategie, participatietraject, persadvies, stakeholdermanagement, redactiewerk
 • Jaar: 2014-…
Participatieplan Nevele
Participatieplan Nevele
 • Project: aanleg van een 3de en 4de spoor en een rondweg in Hansbeke, deelgemeente van Nevele
 • Connect: identiteitsonderzoek en draagvlakcreatie via research, passantenbevraging, interviews, infoavond en denksessie
 • Jaar: 2014-2015
Stadskernvernieuwing Sint-Truiden
Stadskernvernieuwing Sint-Truiden
 • Project: communicatie van heraanleg Grote Markt, winkelstraten en andere stadskernprojecten.
 • Connect: communicatiestrategie, participatieadvies en projectbegeleiding
 • Jaar: 2015
Turnova in Turnhout
Turnova in Turnhout
 • Project: ontwikkeling van een oude industriële site tot een nieuw stadsdeel naast de Grote Markt in Turnhout
 • Connect: draagvlakcreatie en vastgoedcommunicatie
 • Jaar: 2015
De Chocoladefabriek in Nerem
De Chocoladefabriek in Nerem
 • Project: ontwikkeling van industriële site tot woonproject in Nerem-Tongeren.
 • Connect: tijdelijke gebiedsontwikkeling, co-creatie en vastgoedcommunicatie
 • Jaar: 2015
Omgevingscommunicatie Diresco
Omgevingscommunicatie Diresco
 • Project: milieuvergunningstraject voor de continuering van de bedrijfsactiviteit
 • Connect: omgevingscommunicatie met buurtbewonersplatform, strategisch en PR advies
 • Jaar: 2013 – 2014 
Participatie- en communicatieplan stad Peer
Participatie- en communicatieplan stad Peer
 • Project: ontwikkelen van een duurzame participatieaanpak om inwoners nog meer te betrekken bij het beleid van de stad
 • Connect: strategisch participatie- en communicatieplan, opleiding vrijwilligers tot participatiecoaches
 • Jaar: 2013
Visieontwikkeling Kanaalgebied Brussel
Visieontwikkeling Kanaalgebied Brussel
 • Project: identiteitsonderzoek, imago- en communicatiestrategie voor het Brussels Kanaalgebied
 • Connect: strategisch communicatieadvies, participatietraject en communicatieplan
 • Jaar: 2010 - 2012
Vlaams-Brabant Klimaatneutraal
Vlaams-Brabant Klimaatneutraal
 • Project: communicatiestrategie voor de ondertekening van het Burgemeestersconvenant door de Vlaams-Brabantse gemeenten
 • Connect: wervingscampagne, communicatieplan, tekstpakketten, workshops
 • Jaar: 2013 – 2014
Participatietraject Machelen
Participatietraject Machelen
 • Project: realisatie masterplan door participatieproject 'transforMaDie 2020'
 • Connect: communicatieplan, inspraaktraject en procesbegeleiding
 • Jaar: 2011 - (…)
Signalisatiesimulaties en communicatiebegeleiding
Signalisatiesimulaties en communicatiebegeleiding
 • Project: pre-testen van signalisatieplannen bij omleidingsroutes, parkeersignalisatie of aanleg van nieuwe wegen
 • Connect: projectmanagement en communicatiebegeleiding
 • Jaar: 2010 – 2013 (verschillende projecten: Viaduct Vilvoorde en het Klaverblad Lummen)
 • Meer info op checkthis.com/signsim
Stakeholderadvies Infrax
Stakeholderadvies Infrax
 • Project: vernieuwde communicatieaanpak naar bestuurlijke stakeholders van het netbedrijf voor aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering
 • Connect: strategisch communicatieadvies en redactie stakeholdernieuwsbrieven
 • Jaar: 2013-…
Sneltrams Spartacus-project
Sneltrams Spartacus-project
 • Project: aanleg van 3 sneltramlijnen binnen Belgisch-Limburg en naar Maastricht
 • Connect: stakeholderadvies, procesbegeleiding en communicatieadvies aan vervoersmaatschappij
  De Lijn
 • Jaar: 2007 - (...)
Optimalisering van de Ring om Brussel
Optimalisering van de Ring om Brussel
 • Project: verbetering van de verkeersdoorstroming op de Brusselse Ring (R0) en de andere wegenprojecten van START
 • Connect: communicatieadvies en ontwikkeling communicatiemiddelen
 • Jaar: 2011 - (...)
Beleidscommunicatie provincie Brabant
Beleidscommunicatie provincie Brabant
 • Project: begeleiding van projecten rond lokale besturen, gebiedsontwikkeling en natuurgebieden
 • Connect: beleidsadvies, projectbegeleiding en communicatieadvies
 • Jaar: 2010 - 2013
Heraanleg Antwerpse Ring
Heraanleg Antwerpse Ring
 • Project: renovatiewerken Antwerpse Ring met grootschalige impact op nationaal en internationaal verkeer gedurende 3 jaar
 • Connect: front-office begeleiding, communicatiestrategie Minder Hinder, stakeholdermanagement, persadvies en informatiecampagnes
 • Jaar: 2003 - 2005
Aanleg Randweg Eindhoven
Aanleg Randweg Eindhoven
 • Project: aanleg van 17 km randweg rond Eindhoven
 • Connect: audit communicatieplan en ontwikkeling nationaal en internationaal stakeholderplan
 • Jaar: 2006 - 2007
Beleidsadvies gemeente Roosendaal
Beleidsadvies gemeente Roosendaal
 • Project: beleidsadvies in kader van strategische stadsprojecten Roosendaal (NL)
 • Connect: communicatieplan, klankbordwerking en strategisch advies
 • Jaar: 2012 - (...)
Noord-zuidverbinding Limburg
Noord-zuidverbinding Limburg
 • Project: studie- en planningsproces voor een vlottere wegverbinding tussen Hasselt en Eindhoven
 • Connect: communicatiebegeleiding, participatiestrategie en informatiecampagnes.
 • Jaar: 2006 - 2012
Brussels Airport
Brussels Airport
 • Project: begeleiding van Brussels Airport in het omzetten van de nieuwe business strategie naar een corporate story
 • Connect: stakeholderinterviews, ontwikkeling corporate story en plan van aanpak
 • Jaar: 2012 – 2013
Procesbegeleiding nieuw ziekenhuis Maaseik
Procesbegeleiding nieuw ziekenhuis Maaseik
 • Project: bouw van het eerste laagbouwziekenhuis in België ter vervanging van 2 oude campussen in Bree en Maaseik
 • Connect: communicatieplan, procedurebegeleiding en persadvies
 • Jaar: 2012 - 2013
Kustveiligheidsplan Vlaamse overheid
Kustveiligheidsplan Vlaamse overheid
 • Project: versterking van de zeewering voor 10 Belgische kustgemeenten door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
 • Connect: communicatieplan ter ondersteuning van het Masterplan Kustveiligheid, strategisch communicatieadvies
 • Jaar: 2011
Pers- en omgevingscommunicatie Bionerga
Pers- en omgevingscommunicatie Bionerga
 • Project: aanvraag van de bouw- en milieuvergunning voor een nieuwe biostoomcentrale in Houthalen of Beringen
 • Connect: communicatiestrategie, omgevingsmanagement, perscommunicatie en strategisch advies
 • Jaar: 2008 – (…)
Een 360° communicatieaanpak voor milieusensibilisering bij Limburg.net
Een 360° communicatieaanpak voor milieusensibilisering bij Limburg.net
 • Project: sensibilisering rond afvalpreventie in de provincie Limburg en de stad Diest
 • Connect: communicatiestrategie en begeleiding communicatieacties
 • Jaar: 2007 - 2012