verbindt mens en omgeving
EN  FR

Advies
Een project is een tocht. Meestal lang en zwaar, soms kort maar heftig. Wij begeleiden u in elke etappe, vanaf het eerste idee, maar oo...
Advies

Een project is een tocht. Meestal lang en zwaar, soms kort maar heftig. Wij begeleiden u in elke etappe, vanaf het eerste idee, maar ook op de momenten dat u twijfelt, wanneer er tegenkanting komt, tot het samen planten van de vlag. Boven op de top.

Wij zijn een klankbord. Want in maatschappelijk belangrijke projecten is het goed om regelmatig van gedachten te wisselen. En om met enige afstand naar alle aspecten van een beslissing te kijken. Maar we kunnen ook taken overnemen, uw communicatie organiseren en zo de last verlichten. Zodat u zich kan concentreren op de hoofdtaak: uw project.
Stakeholders
We leven vandaag in een stakeholdertijdperk, en dat heeft zo zijn gevolgen. Waar het vroeger volstond om twee of drie stakeholders op e...
Stakeholders

We leven vandaag in een stakeholdertijdperk, en dat heeft zo zijn gevolgen. Waar het vroeger volstond om twee of drie stakeholders op een lijn te krijgen, worden we vandaag geconfronteerd met tientallen zoniet honderden stakeholders. Zoals ieder instrument in een reusachtig symfonisch orkest, is het de uitdaging om ervoor te zorgen dat ieder gehoord wordt en iedereen zich kan vinden. Dat klinkt utopisch, maar dat is het niet.

Een proactieve communicatie-aanpak in begrijpelijke woorden, met ruimte voor echte participatie en een empathische houding is een wondermiddel. Stakeholdersmanagement vergt echter een externe blik, een permanente sparringpartner. Connect brengt niet alleen de stakeholders in kaart, maar tekent ook strategieën uit, schrijft de boodschappen en argumentaties uit, maakt verbindingen en is zelfs bemiddelaar bij projecten waar het vastgelopen is.
Ruimte
Ruimte is schaars in dit stukje van Europa. De vraag is oneindig veel groter dan het aanbod. We willen ondernemen, wonen, ademen en ons verp...
Ruimte

Ruimte is schaars in dit stukje van Europa. De vraag is oneindig veel groter dan het aanbod. We willen ondernemen, wonen, ademen en ons verplaatsen: allemaal in diezelfde kleine ruimte. Dus willen we dat goed regelen. Met complexe procedures die lang duren en waar heel wat projecten in doodlopen. Dat kan gaan over een plein, weg, parkeergarage, tramlijn of over windmolens. Procesmanagement, advies en strategie zijn essentieel om projecten door het labyrint van procedures, regeltjes en hoofdschuddende burgers te loodsen.
Communicatie
Met stenen bouw je huizen, met mensen bouw je draagvlak. Klassieke communicatiemiddelen volstaan niet langer. Daarom zoeken we naar&nbs...
Communicatie

Met stenen bouw je huizen, met mensen bouw je draagvlak. Klassieke communicatiemiddelen volstaan niet langer. Daarom zoeken we naar nieuwe manieren om een duurzame verbinding te maken tussen uw project en zijn omgeving. Wij geloven in echte participatie. Een nieuwsbrief, website, twitter of een hoorzitting? Natuurlijk hebben ze waarde. Maar echte communicatie start wanneer er iets verandert bij een doelgroep. Een beeld, houding of actie. De vraag is dus niet welke middelen we inzetten maar wat we willen veranderen. En soms is een informeel gesprek dan meer geschikt dan een persconferentie.
Infrastructuur
Of het nu gaat over de aanleg van tunnels, wegen, tramlijnen of viaducten. Het zijn projecten die in het studie-, plannings- en re...
Infrastructuur

Of het nu gaat over de aanleg van tunnels, wegen, tramlijnen of viaducten. Het zijn projecten die in het studie-, plannings- en realisatieproces onderwerp zijn van contestatie, maatschappelijk debat en hinder. Dat ze technisch perfect zijn aangelegd en uitgevoerd zorgt nog zelden voor een vreugde-uitbarsting. Waar burgers, belangengroepen en politieke bestuurders naar kijken is of met hun belangen wordt rekening gehouden, er voldoende dialoog en communicatie is. Dat vraagt strategie, planning en management. En dat is wat Connect doet.
Beleid
Hoe goed u ook communiceert, soms is draagvlak moeilijk. Dan moet u kijken naar het project zelf. Naar het proces, de keuzes die we mak...
Beleid

Hoe goed u ook communiceert, soms is draagvlak moeilijk. Dan moet u kijken naar het project zelf. Naar het proces, de keuzes die we maken en de inhoud. Hoe kunnen we een project sterker maken en zo meer draagvlak geven?

Als we met communicatie moeten recht vijlen wat scheef is gezaagd, dan ligt het probleem in het project. Communicatie is op zijn kleinst wanneer het slechte beslissingen probeert voor goed te verkopen. Daarom moeten we focussen op de kwaliteit van beleidskeuzes en het proces om er toe te komen. Dat is wat Connect voor u doet.
Duurzaamheid
Meer dan 20% van onze ecologische voetafdruk wordt bepaald door mobiliteit en 57% door energie. In de projecten die wij begeleiden willen wi...
Duurzaamheid

Meer dan 20% van onze ecologische voetafdruk wordt bepaald door mobiliteit en 57% door energie. In de projecten die wij begeleiden willen wij een positieve bijdrage leveren aan een duurzamer samenlevingsmodel. Communicatie kan van projecten een motor maken van gedragsaanpassing en mentaliteitswijziging. Daarom adviseert Connect openbaarvervoersprojecten, begeleiden wij bedrijven in sustainabilitytrajecten en communiceren wij rond afvalpreventie. Dat is geen toeval. Dat is een bewuste keuze.
Omgeving
Wat is de impact van uw project op de omgeving? Buurtbewoners, handelaars, actiegroepen, politieke stakeholders en belangengroepen...
Omgeving

Wat is de impact van uw project op de omgeving? Buurtbewoners, handelaars, actiegroepen, politieke stakeholders en belangengroepen eisen inspraak, participatie en informatie. Dat gaat van de inplanting van een nieuwe bedrijf, een windmolenpark, zendmasten, een energiecentrale tot een asielcentrum. Maar ook over issues in de brede zin van het woord, zoals geurhinder, mobiliteitsproblemen, veiligheidsrisico’s, stof en emissies organiseren we het relatiemanagement met de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving. 
Mobiliteit
Bij gemeenteraadsverkiezingen is mobiliteit het belangrijkste thema. Waar kan ik parkeren? Zijn er veilige fietspaden? Wordt mijn bushalte g...
Mobiliteit

Bij gemeenteraadsverkiezingen is mobiliteit het belangrijkste thema. Waar kan ik parkeren? Zijn er veilige fietspaden? Wordt mijn bushalte geschrapt? Maar mobiliteit is naast een lokale ook een nationale uitdaging. Hoe krijgen we mensen van de auto in de bus of op de trein? Hoe krijgen we draagvlak voor rekeningrijden? Wat doen we aan onze verkeersveiligheid? Hoe stimuleren we duurzame vervoersmodi? Het zijn de vragen die in het dichtbevolkte Vlaanderen, Nederland en Brussel steeds pertinenter worden. Communicatie, sensibilisering en communicatie met alle stakeholders in het mobiliteitsveld zijn essentieel.
Participatie
Hoe groot de technische uitdaging in een project ook is, het is vooral de menselijke psychologie die projecten doet struikelen. Hoe men...
Participatie

Hoe groot de technische uitdaging in een project ook is, het is vooral de menselijke psychologie die projecten doet struikelen. Hoe mensen naar uw project kijken, welk beeld het bij hen achterlaat en hoe het mensen samenbrengt tegen een project. Connect bekijkt uw project daarom met de ogen van milieuactivist, buurtbewoner, ondernemer, automobilist, journalist, vakbondsvertegenwoordiger, politicus, bestuurder en eigenlijk elke stakeholder die in contact komt met uw project. Connect realiseert duurzame verbindingen met elk van uw stakeholders, door middel van een mix van instrumenten zoals bilateraal overleg, klankbordfora, interactieve infosessies en de nieuwste technologieën.
Draagvlak
De Eiffeltoren had geen draagvlak toen in 1887 de plannen bekend werden gemaakt. Alleen trok men zich daar in het Parijs van de 19de eeuw we...
Draagvlak

De Eiffeltoren had geen draagvlak toen in 1887 de plannen bekend werden gemaakt. Alleen trok men zich daar in het Parijs van de 19de eeuw weinig van aan. De samenleving is veranderd. Toch in Europa. Want wie de foto's van nailhouses ziet in China te midden van een bouwput of snelweg weet dat er niet overal inspraakprocedures, kennisgevingen of openbare onderzoeken plaatsvinden. Draagvlak is bij grote en kleine projecten essentieel. Zonder draagvlak in de samenleving nemen besturen geen beslissingen. En zonder beslissingen zijn ;er geen projecten. Draagvlak komt niet zomaar aanwaaien. Het is elke dag er aan werken. Luisteren naar buurtbewoners, praten met actiecomités en oplossingen zoeken met belangengroepen. Dat is wat Connect doet.
more